Co się dzieje w 1d?...
strona główna


- budujemy domy...

-Szewczyk Dratewka we wspomnieniach

- śniadanie daje moc

- Krasiejów- pasowanie na ucznia

- w poszukiwaniu wiosny- na zajęciach

- owocowy dzień- Dzień Niepodległości

- lekcja muzealna

- „Andrzejki”- odwiedziny Mikołaja- nasze prace

- na zajęciach plastycznych

- nasza Wigilia