30.10.2015 r.- szkolenie z zakresu

udzielania pierwszej pomocy zorganizowane przez PCKstrona główna

galeria
30.10.2015 r. w naszej szkole zostało przeszkolonych 64 uczniów klas V w zakresie udzielania pierwszej pomocy, którą wszyscy powinniśmy umieć udzielać bez względu na to, czy jesteśmy zobowiązani do zdobycia takich umiejętności, czy robimy to tylko dla siebie i swojej rodziny. Szkolenie to było zorganizowane przez Polski Czerwony Krzyż.

Uświadomienie znaczenia pierwszej pomocy, propagowanie wiedzy na temat jej udzielania i uczenie jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia – to jedno z najważniejszych zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża.

Większość wypadków powoduje tylko nieznaczne obrażenia, ale zdarza się też, że szybka
reakcja decyduje o życiu lub śmierci.
Błyskawiczne działanie w chwili wypadku jest bardzo ważne, by później uniknąć poważniejszych następstw.


Opiekun SK PCK- Agnieszka Kopiej