strona główna

Stop Cyberprzemocy

W dniu 22 października 2015 r. w klasie 5b odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na temat cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, że cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim internetu i telefonów komórkowych.
Celem było także uświadomienie uczniom, że cyberprzemoc może wyrządzić olbrzymią krzywdę. Obejrzeli oni filmiki: „Owce w sieci”, „Papla” i „Bez kożuszka”. Wesołe historyjki stada owiec uświadomiły uczniom, jak wiele niebezpieczeństw może je spotkać, gdy nieumiejętnie korzystają z sieci internetowej. Uczniowie dowiedzieli się, że nie wolno nagrywać, robić zdjęć innym, jeżeli nie mamy na to ich zgody, publikować w internecie lub rozsyłać telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają, a także jak powinni się zachowywać, by nie paść ofiarą cyberprzemocy. Pani policjantka podkreślała , że cyberprzemoc jest przestępstwem i poważne jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania.powrót


galeria