Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie ponad 10 lat.

Nadrzędnym celem szkoły promującej zdrowie jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej (uczniów i pracowników).

Szkoła promująca zdrowie we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

· systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające

zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

· wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy szkoły promującej zdrowie

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.


strona główna
autoewaluacja
Podejmowane działania:2015/2016:- Śniadanie daje moc


- Dni Profilaktyki- Dzień Czystego Powietrza- Cyber przemoc- Szkolenie z pierwszej pomocy- Dzień Uśmiechu
2016/2017:- Śniadanie daje moc- Chroń dziecięce uśmiechy- Bezpieczne ferie