strona główna
W dniach 18 -23 kwietnia bieżącego roku realizowaliśmy w naszej szkole działania w ramach „Szkolnych Dni Profilaktyki”. Celem tych zadań było promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, dostarczenie informacji o alternatywnych sposobach spędzania czasu wolnego.
Program był bardzo zróżnicowany i dostosowany do wieku uczniów. W klasach pierwszych odbyły się zajęcia na temat bezpieczeństwa w szkole i nie tylko. W klasach drugich i trzecich uczniowie wraz z wychowawcami wypracowywali zasady prawidłowych zachowań w sytuacjach różnych zagrożeń. Uczniowie klas czwartych i piątych redagowali Kodeks zdrowego życia. Klasy szóste tworzyły ulotkę informacyjną o tematyce antytytoniowej pod hasłem,, Zdrowie w cenie – rzuć palenie’’. Na lekcjach przyrody nauczyciele przedstawili uczniom prezentację multimedialną” Choroby cywilizacyjne i ich zapobieganie”. Motywowali uczniów do dbałości o własne zdrowie jako profilaktykę w chorobach XXI wieku. Na lekcjach wychowania fizycznego omówiono zależności pomiędzy poziomem aktywności fizycznej a stanem zdrowia człowieka . Nauczyciele prowadząc różnorodne zajęcia zachęcali uczniów do większej aktywności fizycznej i uczestnictwa w różnego rodzaju formach sportu i rekreacji.
W dniu 20 kwietnia uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzegu. Celem spotkania było uświadomienie dzieciom czym jest higiena i jak należy o nią dbać. W klasach I-III pani pielęgniarka przeprowadziła pogadanki na temat konieczności dbania o swoje zęby poprzez kształtowanie nawyków higienicznych oraz postaw koniecznych dla zachowania zdrowia jamy ustnej.
21 kwietnia Samorząd Uczniowski przygotował warzywny poczęstunek zachęcając do prawidłowych nawyków żywieniowych.
Dni Profilaktyki Szkolnej był to także Tydzień ograniczania słodyczy i picia niegazowanej wody mineralnej. Uczniowie mieli możliwość do zapoznania się z ulotkami promującymi zdrowie odwiedzając Kącik o zdrowiu. Szkolne Dni Profilaktyki cieszyły się zainteresowaniem ze strony uczniów oraz Grona Pedagogicznego, pozwoliły zrealizować zamierzone cele.
galeria 4a
galeria 5b