SZKOLNE DYKTANDO

listopad

KLASA IIstrona główna


1. jesienne

2. szaruga

3. mży

4. chlapie

5. kałuże

6. chodnik

7. buty

8. przechodnie

9. chlapie

10.zasnuły

powrót