Szkolne dyktanda

Regulamin projektu „Szkolne dyktando dla klas II i III”

rok szkolny 2016/2017

Szkolne dyktando” to program przygotowany dla wszystkich uczniów klas II i III.

Celem przewodnim projektu jest doskonalenie poprawności ortograficznej tekstów pisanych przez uczniów. Jednak zamysł ten ma również na celu bogacenie słownictwa oraz propagowanie dbałości o styl i język wypowiedzi.

W każdym semestrze roku szkolnego 2016/2017 zostaną przeprowadzone dwa dyktanda – listopad, grudzień, marzec, maj.

W pierwszym tygodniu każdego z wyżej wymienionych miesięcy zostanie podane uczniom słownictwo (10 wyrazów zawierających jakąś trudność ortograficzną), które trzeba będzie opanować. Słownictwo zamieszczone zostanie na drzwiach gabinetów, w których odbywają się lekcje klas II i III oraz na stronie internetowej szkoły.

W ostatni poniedziałek miesiąca na lekcjach języka polskiego będą przeprowadzane dyktanda. Poprawne zapisanie wszystkich ćwiczonych wyrazów skutkuje zaliczeniem danego dyktanda.

Do ocen z języka polskiego na koniec semestru zostanie dopisany stopień z realizacji projektu „Szkolne dyktando”. Dwie bezbłędnie napisane prace – ocena bardzo dobra, jedna – dobra.
Dyktando 1

KLASA II

listopad


Dyktando 1

KLASA III

listopad


strona główna

słówka


dyktando


słówka

dyktandowynikiwyniki
Dyktando 2

KLASA II

grudzień


Dyktando 2

KLASA III

grudzieńsłówka

dyktando


słówka

dyktandowynikiwynikiDyktando 3

KLASA II

kwiecień


Dyktando 3

KLASA III

kwiecieńsłówka

dyktando


słówka

dyktando


wynikiwyniki


Dyktando 4

KLASA II

czerwiec


Dyktando 4

KLASA III

czerwiecsłówka

dyktando


słówka

dyktando


wyniki


wyniki