KOŁO FOTOGRAFICZNO - INFORMATYCZNE


strona główna
Ideą programu koła jest rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów. Program skierowany jest do uczniów klas piątej i szóstej.
Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna i wrażliwości. Kółko jest okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu. Na kółku uczniowie zapoznają się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć.

Zdjęcia w ramach kółka mają wpływ na poszerzenie wiadomości z innych przedmiotów, tj. informatyki, plastyki, przyrody, historii.

Priorytetem we wszystkich działaniach jest pokazanie młodzieży innego spojrzenia na świat, pokazanie im nowych możliwości rozwoju. Uczniowie mogą zaspokajać swoje potrzeby praktyczne, zainteresowania osobiste, rozwijać poczucie estetyki i smaku artystycznego. Ponadto będą mogli atrakcyjnie spędzać czas wolny.

Uczniowie zajmują się także fotograficznym dokumentowaniem życia szkoły. Dla pełnego osiągnięcia zamierzonych celów organizowane są warsztaty plenerowe, podczas których uczniowie mogą w praktyce wykorzystywać zdobyte wiadomości i umiejętności z zakresu fotografii. Planujemy również spotkania z zawodowymi fotografami


NASZE PRACE:- szkoła w Naszych obiektywach- jesień i książka


- z wizytą w Zamku- różne oblicza Brzegu


- jesień w parku