strona główna


Klasy IIa i Vb pełniły dyżur Gospodarza Szkoły przez dwa miesiące- grudzień i styczeń. W ramach dyżuru przygotowaliśmy gazetkę tematyczną przedstawiającą ważne informacje związane z miesiącem grudniem poparte pracami uczniowskimi. We współpracy z Samorządem Uczniowskim 4 XII uczniów odwiedził Św. Mikołaj. 13 grudnia Poczet Sztandarowy z p. Renatą Buczkiewicz uczestniczył we mszy świętej podczas obchodów rocznicy wybuchu stanu wojennego. Dużo pracy włożyliśmy w przygotowanie i inscenizację jasełek. Naszą uroczystość uświetnił swoją obecnością Burmistrz Brzegu – Jerzy Wrębiak oraz Przewodnicząca Rady Miasta – Barbara Mrowiec. Nie zabrakło też rodziców naszych uczniów, emerytowanych nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Nasi rodzice zadbali o piękne stroje podczas występów zaś panie wychowawczynie przygotowały dekorację z szopką bożonarodzeniową.
W styczniu przygotowaliśmy gazetkę przedstawiającą sporty zimowe aby zachęcić uczniów do aktywnego wypoczynku podczas ferii. Pamiętaliśmy także o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych wykonując gazetkę „ Bezpieczne ferie’’. W ramach dyżuru ogłosiliśmy trzy konkursy: Anioły, Aniołki, Aniołeczki , Ilustracja do kolędy , Wiersz na Boże Narodzenie. Pamiątkowe dyplomy i drobne upominki zostały wręczone uczniom wyróżnionych prac na uroczystym apelu podsumowującym I półrocze roku szkolnego. Dziękujemy wszystkim uczniom za tak liczny udział w konkursach. Jako Gospodarz Szkoły pomagaliśmy nauczycielom podczas dyżurów na korytarzach i w stołówce szkolnej.

Podsumowując nasze zaangażowanie w rolę gospodarza szkoły chcemy z ogromną radością oznajmić, że wszystkie podjęte przez nas zadania, działania wpłynęły na nawiązanie bardzo silnej więzi wewnątrzgrupowej, wytworzyły przyjazną atmosferę, pobudziły nasz rozwój emocjonalny, stymulowały twórczość oraz rozwijały nasze zdolności.

Uczniowie kl. IIb i vb


powrót