REKRUTACJA DO KLASY I

Strona główna
Prawo Oświatowe


Przepisy wprowadzające ustawę


Rozporządzenie o szkołach sportowych


Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej


Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania


Uchwała Rady Miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego


Załącznik do rozporządzenia o szkołach sportowych


Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych
Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych