SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski PSP nr 5 stanowią wszyscy uczniowie szkoły.

Prace nad organizacją działalności samorządu rozłożone są równomiernie na wszystkie klasy, poprzez sprawowanie co­miesięcznych dyżurów gospodarza szkoły. Do obowiązków klasy dyżurującej należy organizacja życia kulturalnego, przygotowanie szkolnych i państwowych uroczystości wpisa­nych w kalendarz działalności placówki.Na czele samorządu stoi zarząd. W bieżącym roku szkolnym zostały przeprowadzone wybory uzupełniające, w wyniku których sformułował się nowy skład zarządu.

Prezydentem Szkoły
jest Julia Karlikowska

W skład Samorządu wchodzą:

Anna Dworak

Julia Karlikowska

Emilia Bajer


Tomasz Piwoda

Sabina Stajszczyk

Kornelia Urban

W wyborach do Samorządu Uczniowskiego wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV-VI naszej Szkoły.

- wybory

- debata

- protokół z wyborów
Sławek Klinkov
NASZE DZIAŁANIA:

- Dzień Uśmiechu


Funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego pełni pani Katarzyna Karlikowska

KONKURSY:
Strona główna